dijous, 14 de juny de 2012


Què ha de passar per a què una mestra aprengui?
I per a que jo aprengui?

<< Com que no estic dins una aula no puc aprendre / no he fet cap aprenentatge nou (del meu contracte)>>

<< Com que estic tot el dia amb nins, no tenc temps per aprendre, per observar, per innovar…>>

<< En relació al contracte, no hem pogut aprendre/millorar allò que ens agradaria aprendre>> 

Després de llegir aquestes tres frases i de reflexionar-hi, puc dir que:

Per una banda, les entenc i m’explicaré: moltes vegades caiem amb l’error de no veure les possibilitats d’aprenentatge que ens ofereix en dia a dia, la vida. Ens passem el dia aprenent coses noves, i ni ens n’adonem. Això és el que crec que els passa a les companyes d’aquestes frases, creuen que del que fan no estan aprenent i que aprendrien molt més si fessin una altra cosa, sense aturar-se a pensar. També val a dir, que crec que han estat frases poc reflexionades i dites talment les sentien en un primer moment. Segurament, hi haguessin pensat una mica més, veurien que el que han dit no té cap mena de sentit. Perquè, afortunadament, aprenem sempre de tots i amb tots.

Per altra banda, he de dir que no les comparteixo. Si una cosa puc dir del meu període de pràctiques és que he APRÈS MOLTÍSSIM. Cada dia, amb cada fillet, amb cada reunió, amb cada mestra, amb cada companya... de tots n’he après un munt! I si jo ho he fet, n’estic segura que totes ho han fet. He de dir també que jo he tingut una gran sort amb l’escola, la tutora i el grup i que he pogut extreure un cúmul de bones idees i bones pràctiques que segur que m’ajudaran a ser una bona professional.

Per a aprendre, només cal que hi hagi GANES D’APRENDRE, d’innovar, de millorar, de créixer... si s’hi posen les ganes, tot sorgeix sol.

dimecres, 2 de maig de 2012


PROJECTE DE MILLORA DES MUSSOL

El projecte de millora que hem de fer a Es Mussol, és un projecte de centre. Es tracta d’elaborar un catàleg sobre els espais i els materials de joc que trobem a l’escola per tal de tenir un ampli ventall de propostes riques amb materials més naturals i que ofereixen més possibilitats de joc i aprenentatges més enriquidors per al seu desenvolupament.

El projecte sorgeix arrel d’un curs de formació que fa dos anys que fan tot l’equip docent i de la necessitat que té l’equip docent de:
-       Agilitzar la programació setmanal tot compartint amb la resta de professionals propostes d’espais i materials;
-       D’anar totes amb una mateixa línia educativa, tant si es tracta de mestres de nova incorporació com no.

La línia que es vol seguir és anar eliminant cada vegada més aquelles juguetes de plàstic, que tenen una sola funció, que no estimulen gens la creativitat i no deixen que aparegui la resolució de conflictes, per materials més neutres i on els aprenentatges puguin ser majors. Ja que com tots sabem, S’APRÈN JUGANT.

Per tant, el nostre paper com a practicants, és fer aquest catàleg i que aquest sigui funcional, pràctic i sobretot que serveixi a tot l’equip docent. 

dimarts, 1 de maig de 2012


REVISIÓ DEL MEU CONTRACTE D’APRENENTATGE

Després de tornar a rellegir el contracte d’aprenentatge que vaig fer al principi d’aquest període, crec que he assolit els objectius que em plantejava inicialment.

-       Obrir-me cap als infants i cap a la tutora.
Dia a dia m’he anat mostrant tal i com soc i ara ja hi ha una confiança plena amb els infants i la tutora. Passar dos mesos amb ells m’ha permés obrir-me si o si i establir un bon vincle.
-       Sentir-me més segura de mi mateixa i de la meva manera de fer les coses.
Em sento molt més segura a l’hora de fer les coses, però tot i així, crec que estar baix la supervisió de la tutora del grup sempre et fa dubtar una mica sobre si allò que fas serà del seu gust o estarà bé segons la seves maneres de fer i pensar.
-       Atendre les necessitats dels alumnes, identificar-les i actuar consequentment.
He aprés a coneixer tots i cadascun dels infants i esper donar-lis allò que necessiten en cada moment per tal que es sentin a gust amb jo. Crec que també he aconseguit aquest objectiu.
-       Millorar la comunicació amb la resta de mestres de l’escola; tot participant als claustres i a altres reunions.
He millorat la comunicació amb la resta de mestres perquè ja hi ha més confiança. Tot i això, però, a les reunions em mantenc una mica al marge ja que no vull adoptar un rol que no em pertoca com a practicant. Ara bé, això no significa que no pugui dir la meva en algunes ocasions.
Evidentment, si ara tornés a fer aquest contracte els objectius serien diferents i més específics. Però aquesta activitat m’ha servit per adonar-me de tot el que he aprés durant aquests dos mesos, ja que tot i que semblin uns objectius senzills a priori, crec que s’han d’aprendre i no deixar de banda en cap moment.

VALORACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

Falta just un mes per a acabar les practiques, sembla que era ahir que estava nerviosa per saber com seria aquesta nova experiència i que mil preguntes m’inundaven el cap... aquest mes que queda, ben segur que passarà volant com ho ha fet fins ara.
La meva valoració de les pràctiques és molt positiva; dia a dia estic aprenent coses noves que segur que m’ajudaran a ser una bona mestra.

Des del principi crec que l’escola es va obrir cap a nosaltres i ens va acollir molt bé i això ja va permetre que ens sentíssim com a mestres allà dins. Aquest és un aspecte del qual hem parlat molt amb na Mercè (companya de pràctiques) i sempre arribem a la conclusió que no podríem haver triat millor centre per a dur a terme aquesta experiència.

Amb els infants hi ha molt bona relació, dia a dia m’ensenyen coses noves i em mostren a mirar la vida amb ulls d’infant. Que molt que podem aprendre d’ells! M’acepten en el seu dia a l’escola i em veuen com una més. Tot i això, crec que tenen molt clar qui és la seva mestra (referent) i a jo em veuen com una mestra de suport, per exemple. A part d’això, dia a dia em mostren el seu afecte amb besades i abraçades i això omple moltíssim!

Amb na Sili, la meva tutora, hi ha molt bona relació, compartir 6 hores diàries ha fet que a poc a poc ens anem coneixent i ens anem agafant carinyo. A més, crec que he aprés moltíssim d’ella i de la seva experiència com a mestra. No em puc queixar gens! Per això intent aprofitar cada moment i guardar-me tot allò que m’explica per a colque dia ho pugui posar en pràctica.

Tal i com havia imaginat, entrar en contacte amb l’escola, l’equip docent i sobretot els infants, ha estat una experiència amable, gratificant i enriquidora!

dimarts, 17 d’abril de 2012


La bona pràctica de la meva aula és...

La incorporació del RACÓ D’EXPERIMENTACIÓ FIXE.


Una de les bones practiques de la meva aula és la confiança que dóna la meva tutora als infants al Racó d’Experimentació. Fa dues setmanes que ha incorporat un RACÓ D’EXPERIMENTACIÓ FIXE A L’AULA; aquest consisteix en una taula i un seguit de materials a explorar que van canviant setmanalment; primer es va començar amb materials heurístics i ara hi ha arena.
És un espai on els infants hi van lliurement i experimenten amb el materials que s’hi troben; omplen, buiden, mesclen, agrupen, toquen, imaginen... els infants hi poden anar sempre que juguin per racons i facin joc lliure, com per exemple; al matí quan arriben o després de berenar.
Perquè un racó d’aquestes característiques funcioni bé dins l’aula, cal que hi hagi unes normes molt clares sobre l’ús d’aquest espai, i cal repetir-les constantment als infants perquè les interioritzin. Aquestes són:

-          No hi poden anar més de tres infants junts; l’espai és reduït i 3 és el nombre d’infants que permet que tots tinguin espai suficient per experimentar sense fer-se nosa.

-          El material que hi ha no es pot treure del racó; s’ha d’utilitzar única i exclusivament a aquell espai.

-          És un espai per fer feina tranquils i per compartir amb els altres companys de joc; aquest és un altre motiu pel qual només hi poden anar tres infants. És un racó de concentració i manipulació i per tant, ha de permetre fer feina tranquils i còmodes.

El que més destaco d’aquest espai és l’actitud que té la meva mestra davant d’aquest. No tothom està disposat a P2 a tenir una taula d’experimentació a l’aula de manera fixe, ja que això comporta més feina per a la tutora: recordar varies vegades al dia les normés d’ús (sobretot les primeres setmanes), vigilar que tot rutlli bé i que les normes es compleixin, escollir els materials adequats i recollir i netejar-ho diàriament. Però si estàs disposat a fer tot això i creus amb els infants, un racó d’experimentació pot funcionar molt bé, i de fet, hi funciona.

Per això, la primera setmana que vam tenir aquest espai a l’aula, vam començar amb els materials heurístics perquè els infants comencessin a aprendre les normes del racó i a veure el seu funcionament.  

Quan a l’actitud dels infants en aquest espai, puc dir que en general, és un grup bastant actiu. La majoria responen molt bé a les activitats d’aquest tipus i s’hi entretenen bastant. Tot i això, sempre hi ha infants que no hi van, tot i que la mestra els animi a fer-ho. Per tant,  hi ha infants que hi van diàriament (majoria) i d’altres que no (minoria). De fet, fins i tot hi ha torns per anar-hi i fan cua, perquè quasi tots i volen anar.

L’objectiu principal és que els infants gaudeixin experimentant i explorant les possibilitats de cada material. Així, també aprenen a: resoldre conflictes, saber esperar el torn, trobar solucions, respectar-se els uns als altres, aceptar les frustracions…

I perquè a vegades posant imatges, les paraules s’entenen més,
aquí teniu unes quantes fotografíes:

dimarts, 10 d’abril de 2012


DAFO de la meva aula de pràctiques


Juntament amb la meva companya de pràctiques, vam elaborar una graella que ens permetés veure les fortaleses i les debilitats dels materials de les nostres aules i aquestes són les fortaleses en que compta la meva aula de pràctiques:
  

MATERIALS DIVERSIFICATS I POLIVALENTS

Tipologia del material
naturals (pinyes, copinyes, pedres, pals,...),
relacionats amb alimentació (fruita, fruits secs amb closca, iogurts, farines....)

reciclats
de llenya
heurístic: cadenes, cordons, picarols, tubs

de lògica: botons, triquets

material fungible (paper, pintures,...),

modelatge: plastil·lina, fang

Propietats del material
Durs
Tous
Sòlids
Rugosos
Llisos
Suaus
Aspres
Freds
Possibilitats del material
Agrupar
Mesclar
Seriacions
Crear
Picar
Rodar
Tapar
Buidar
Omplir
Encaixar
Separar
Ordenar
Combinar
Aparellar
Jocs que possibiliten els materials
Heurístic
Experimentació
Arts plàstiques
Joc simbòlic
Materials que permeten la motricitat fina ( plastilina, gomets…)
Material itinerant
Materials de reciclatge

Val a dir que vam escollir fer un DAFO sobre els materials ja que el nostre projecte de millora està encaminat cap a l’elaboració d’un catàleg d’espais i materials i per tant, aquest  ens pot servir per a tenir una visió més àmplia i més acurada dels materials que hi ha a l’escola. 

dimarts, 3 d’abril de 2012

DAFO E.I. ES MUSSOL


QUÈ ÉS UN DAFO I PER A QUÈ SERVEIX?

                 
ÉS: eina per fer l’anàlisi d’un centre educatiu (o de qualsevol situació) que es fonamenta en la identificació, d’una banda, de les debilitats (D) i les fortaleses (F) que posseeix i, de l’altra, de les amenaces (A) i les oportunitats (O) que pot plantejar l’entorn.
Té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per elaborar un pla de millora.

Variables de l’anàlisi DAFO:

Debilitat o punt feble (D): Factor intern d’un centre educatiu que pot limitar-ne la bona marxa i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats.
Respon a preguntes com: Què s’hauria de millorar del centre? ...

Amenaça (A): Factor de l’entorn que pot afectar la bona marxa d’un centre educatiu i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats.
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot afectar la bona marxa de l’escola, incrementar els riscos o reduir-ne l’èxit? ..

Fortalesa o punt fort (F): Factor intern d’un centre educatiu que pot facilitar l’obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge.
Respon a preguntes com: Què es valora del centre? De què estem satisfets del centre?...

Oportunitat (O): Factor de l’entorn que pot representar per a un centre educatiu un avantatge o una possibilitat perquè millori el seu funcionament, els seus resultats o els seus serveis.
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot facilitar l’obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge?


Aquest és el DAFO de Centre que hem elaborat na Mercè Rodríguez: 

FORTALESES
OPORTUNITATS
- Resultats d’aprenentatge assolits
- Grau de motivació.
- Grau d’autonomia assolida.
- Anàlisi i valoració de la metodologia emprada.
- Diversificació d’activitats segons les necessitats.
- Comprensió oral.
- Cobrir necessitats (cognitives, físiques, higièniques i emocionals).
- Potenciació del raonament
- Sensibilització INCLUSIVA
- Gestió de les emocions a l’aula.
- Expressió de vivències, sentiments i opinions.
- Traspàs eficient de la informació (mestra - família)
- Relació entre les persones del centre.
- Implicació de les persones en nous projectes.
- Equips CICLE i EAP (seguiment de l’alumnat, tractament transversal dels aprenentatges).
- Participació en l’elaboració de projectes i plans de centre.
- Impuls de projectes de millora o innovacions.
- Potenciació del treball en equip del professorat.
- Seqüenciació dels continguts i procediments seleccionats per assolir els objectius curriculars.
- Elaboració d’adaptacions curriculars.
- Jornades, MRPM, Conferències, Cursos... per millorar les Pràctiques educatives / didàctiques.
- Activitats (dirigides, lliures...)
- Horaris (conciliació familiar, laboral...)
- Tutoria individualitzada: orientació.
- Tutoria de grup: informació, intercanvi de punts de vista, presa de decisions.
- Organització de l’alumnat treball en petit grup, grups cooperatius...
- EAP
- CEP
- APIMA
- TALLERS DE FAMÍLIES
- Conselleria
-  Ajuntament