dilluns, 26 de març de 2012

Primeres impressions
PRIMERES IMPRESSIONS
A LA MOTXILLA

OBJECTIUS
1.    Fer emergir creences i contrastar-les
2.    Fer-se conscient dels diferents rols d’un mestre i la necessitat de formar-se en tots ells.
CONTINGUTS
1.    El paper del professorat
2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.
AGRUPAMENT
Individual
LLIURAMENT
23 de febrer al BLOG

QUIN TIPUS DE MESTRE VULL SER?
ABANS D’ANAR AL CENTRE

 1. A partir d’una pluja d’idees, recull els trets que identifiquen un mestre ideal per a tu.
Els trets que identifiquen el meu mestre/a ideal, es divideixen en quatre grans blocs: amb els infants, amb les famílies, amb els companys/es de treball i amb ell/a mateixa.

AMB ELS INFANTS :
-       Escoltar amb els cinc sentits a tots i cadascun dels sentits als infants i confiar amb les seves possibilitats.
-       Satisfer i respectar totes les seves necessitats i adaptar el dia a dia a aquestes.
-       Proporcionar-lis seguretat i afectivitat.
-       Saber posar límits i normes, per tal de guiar als infants i ajudar-los en el seu procés de creixement.

AMB LES FAMÍLIES:
-       Tractar, escoltar, guiar, respectar i ajudar a les famílies.
-       Ser transparent i obert/a amb la tasca educativa.

AMB ELS COMPANYS/ES DE TREBALL:
-       Possibilitar un bon clima de treball amb la resta de l’equip docent per a garantir un treball d’equip eficaç.
-       Ajudar i compartir a tots els membres de l’equip per tal que tots se’n beneficiïn.
-       Treball en equip i col·laboratiu.
-       Resoldre els problemes o desacords tot parlant-ne.
-       Tenir un objectiu comú: infants.

AMB ELL/A MATEIXA:
-       Adaptar-se als canvis i trobar solucions a les diverses situacions que es poden presentar.
-       Estar amb contínua formació pedagògica i que aquesta s’apliqui al dia a dia.
-       Ser innovadora, creativa i somiadora.
-       Ser crítica i reflexiva per tal de trobar els punts dèbils i forts de cada situació. 

 1. És diferent el perfil d’un mestre de l’etapa 0-3 que d’un de l’etapa 3-6? En què és diferent? En què és semblant? Identifica els trets característics de cada un d’ells, en cas que sigui diferent.
Un mestre/a ha de ser capaç d’adaptar-se a tots els diferents grups d’infants i ha de vetllar per cobrir les seves necessitats. Per tant, cada grup d’infants comporta un perfil diferent de mestre/a; de manera que no és el mateix treballar amb un grup de nadons, que amb fillets/es de dos o cinc anys. Així, per a mi, el perfil no varia només segons el cicle al qual es trobi, sinó que és l’edat dels infants la que el determinarà.

Primer cicle (0-3)
Segon cicle (3-6)
-       Molt de treball a partir de les rutines
-       Aconseguir la màxima autonomia dels infants
-       Es cobreixen les necessitats bàsiques: menjar, dormir, higiene
-       Activitats senzilles i curtes.
-       Etc.
-       Es segueixen treballant les rutines, però de manera menys marcada.
-       Es segueix cercant l’autonomia, però de cada vegada amb major grau i amb majors responsabilitats
-       Les activitats són més complexes i van més lligades al Currículum.
-       Etc.

Això només és una petita pinzellada del que podem trobar als dos cicles ( tenint en compte que dins cada cicle hi ha una gran diferencia entre els tres anys de diferència que trobem).
CADA MESTRE/A EL QUE S’ADAPTARÀ I GUIARÀ EL SEU ESTIL DOCENT DEPENENT DE L’EDAT DEL GRUP-CLASSE, SEMPRE COBRINT LES NECESSITATS I RESPECTANT POSSIBILITATS DELS INFANTS.

DESPRÉS DELS PRIMERS DIES AL CENTRE, REFLEXIONA:

1.      Quin tipus de mestre hi ha dins l’aula on estic? Semblances i diferències entre el perfil de mestre ideal que vares definir.

Per sort, la meva tutora reuneix moltes de les qualitats que he descrit anteriorment i això vol dir que pot ser un gran model per a jo i que puc aprendre molt d’ella.
Tot i que és una mica prest per a ver valoracions, pel que he observat fins ara puc dir que:

M Amb els infants: és amorosa, escolta les seves inquietuds, satisfà les seves necessitats, respecta les seves emocions, deixa camí cap a l’autonomia, té temps per al joc i les bromes, posa els límits i normes necessaris, els proporciona afecte i seguretat, etc.

M  Amb les famílies: és oberta, transparent, propera, els ofereix ajuda o recolzament quan ho necessiten, etc.

M Amb els companys/es de treball: molt amorosa, aporta idees i solucions, comparteix els coneixements i ajuda als que ho necessiten, crea un bon clima i una bona relació amb els demés, etc.

M Amb ella mateixa: és segura de si mateixa, té les idees molt clares, molta experiència que es nota amb el dia a dia, etc.

2.      Quin tipus de mestre vols ser?
Naturalment, m’agradaria tenir totes les característiques que anteriorment  he descrit al mestre ideal.  Tot i que sigui molt fàcil escriurer-les, crec que és força difícil reunir-les totes i a més si tenim en compte que segurament  me n’he deixat alguna sense posar. Així que a poc a poc i amb ganes i il·lusió, esper poder recollir el màxim de les característiques que abans he anomenat i per tant, ser una bona mestra.

3.      Ha evolucionat aquest concepte des del primer curs dels estudis de mestre? Com?
Al llarg dels tres anys de grau, hem vist de moltes maneres diferents com ha de ser la figura del mestre. Mitjançant llibres, articles, vídeos, xerrades, activitats, i ara; pràctiques. Evidentment, la meva concepció ha canviat moltíssim, ja que he aprés molts aspectes que desconeixia al començar. Ara, però ja no puc recordar quin concepte tenia al principi suposo que ja tenc tant interioritzat aquest concepte i una imatge mental tant clara, que se’m fa impossible tornar endarrere i oblidar-me per uns moments de tot el que he aprés.
La prova està en les activitats que anteriorment he contestat. Segurament si hagués contestat aquestes preguntes fa tres anys, no s’assemblarien de res. I això significa que he après.OBJECTIUS
1. Afavorir la reflexió personal respecte al propi perfil professional.
2. Autoavaluar concepcions i actituds per reafirmar interessos i motivacions professionals, tot identificant les competències adquirides i les que necessiten d’una millora.
CONTINGUTS
1. El paper del professorat
2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.
AGRUPAMENT
Individual
LLIURAMENT
23 de febrer

VALORACIÓ DE LES MEVES COMPETÈNCIES

En la professió docent és molt important la creació d’hàbits de treball sobre un mateix, hàbits que s’inicien amb l’autobservació i descoberta d’un mateix.
Et pot ajudar revisar el document electrònic de P. PERRENOUD (2007). Diez nuevas competencias para ensenyar. Barcelona: Graó
Amb això aconseguiràs un primer diagnòstic dels punts forts i febles del teu treball com a mestra/e i dels aprenentatges que cal que realitzis durant el Pràcticum.

Després de prendre’t algun temps per reflexionar, escriu dos comportaments, actitud o idees que valores positivament i dos que valores negativament de la teva manera de fer en relació a:

 1. Organitzar situacions d’aprenentatge

§      ACTITUDS FAVORABLES: M’agrada tenir les activitats organitzades i ben pensades per tal de sentir-me més segura a l’hora de fer-les. Crec que l’organització de les situacions d’aprenentatge és un punt molt important per a aquesta professió. Es tracta de saber trobar els múltiples aprenentatges que possibiliten les activitats o moments del dia.

§      ACTITUDS A MILLORAR: He de tenir en compte que cada grup necessita situacions d’aprenentatge diferents i que no totes les programacions serveixen per a tots. El temps, els infants, les condicions... són factors que s’han de tenir presents en tot moment.

 1. Gestionar la progressió dels aprenentatges

§      ACTITUDS FAVORABLES: No tots els infants progressen al mateix ritme, mentre el que per a uns serà fàcil, per els altres serà difícil. Per tant, crec que sabré observar els progressos de cadascun dels infants, mirant les seves possibilitats i esforços. 

§      ACTITUDS A MILLORAR: No veure només el progrés en aquells infants que avancen molt ràpid o que són els millors en alguns aspectes, sinó que he d’alabar cada progrés de cada infant, per petit que pugui semblar.

 1. Elaborar dispositius de diferenciació

§      ACTITUDS FAVORABLES: Crec que tinc la capacitat de veure que cada infant és diferent i així veure la heterogeneïtat del grup-classe.

§      ACTITUDS A MILLORAR: He d’intentar no sobreprotegir a aquells infants que els costa més, però alhora donar-lis el meu suport i ajuda quan ho necessitin.

 1. Implicar als alumnes en els seus aprenentatges

§      ACTITUDS FAVORABLES: Crec en l’autonomia dels més petits, les seves capacitats i les seves ganes de fer les coses per si mateixos i aprendrer-les. Motivar-los per tal que siguin ells els protagonistes dels seus aprenentatges.

§      ACTITUDS A MILLORAR: A vegades, sense adonar-me’n responc algunes preguntes per ells o faig algunes actuacions per ells, i això ho he de corregir i donar temps a que siguin ells mateixos els que ho facin, per tal d’aprendre.

 1. Treballar en equip

§      ACTITUDS FAVORABLES: M’agrada el treball en equip, el treball consensuat i el treball de tots i per tots. Crec que com a mestres hem de saber treballar en equip constantment. Aquest aspecte l’hem treballat molt al llarg de la carrera i ens serà molt útil.

§      ACTITUDS A MILLORAR: He d’acceptar més les crítiques negatives cap al meu treball o les meves maneres de fer, ja que no sempre són les correctes.

 1. Participar en la gestió de l’escola

§      ACTITUDS FAVORABLES: Tenc idees, ganes i il·lusió de participar amb l’escola i crec que també molts aspectes a aportar.

§      ACTITUDS A MILLORAR: He de superar la meva timidesa i vergonya a parlar en públic i alhora ser més oberta i expressar les meves sensacions.

 1. Informar i implicar als pares

§      ACTITUDS FAVORABLES: Som partidària del treball amb les famílies, ja que tant aquestes com l’escola formem part de l’educació dels infants. Per tant és essencial la comunicació i el treball comú entre aquests dos agents. 

§      ACTITUDS A MILLORAR: Com a practicants, no tractem gaire el treball amb les famílies, ja que la tutora és per ells la que els ha d’informar i és el seu referent.

 1. Emprar les tecnologies de la informació

§      ACTITUDS FAVORABLES: Domino les tecnologies bàsiques de la informació, sense ser-ne cap experta.

§      ACTITUDS A MILLORAR:  Conèixer altres tipus de programes que em poden ser útils  com a mestra.

 1. Afrontar els dilemes i els problemes ètics de la professió

§      ACTITUDS FAVORABLES: Mostrar als infants a resoldre els problemes a partir del diàleg i el respecte per tal d’assolir uns bons hàbits cívics. La reflexió, el concens, el respecte... formen part de l’aprenentatge.

§      ACTITUDS A MILLORAR: Davant d’un conflicte, tenir en compte totes les parts i no només l’afectada.

 1. Organitzar la pròpia formació continua

§      ACTITUDS FAVORABLES: Crec en la formació contínua per tal de millorar dia a dia en la pràctica educativa.

§      ACTITUDS A MILLORAR: No m’he de tancar a veure noves perspectives i posar ganes a l’hora de formar-me.
OBJECTIUS
1. Afavorir la reflexió personal respecte al propi perfil professional.
2. Autoavaluar concepcions i actituds per reafirmar interessos i motivacions professionals, tot identificant les competències adquirides i les que necessiten d’una millora.
CONTINGUTS
1. El paper del professorat
2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.
AGRUPAMENT
Individual
LLIURAMENT
23 de febrer

LES MEVES PORS
En aquesta activitat us demanam que penseu una bateria de preguntes per fer-vos una entrevista imaginaria a vosaltres mateixos, per tal de descobrir quines són les ports, dubtes, inquietuds... que teniu a l’inici del Pràcticum:

a)    Anota 10 preguntes per fer-te una entrevista a tu mateix

 1. L’equip del centre, com rebrà la meva arribada?
 2. M’entendré amb la tutora ( les seves idees, maneres d’actuar, estil docent...) ?
 3. Com actuaran els infants davant la meva presència?
 4. Els infants, acceptaran que formi part del seu grup?
 5. Em comportaré tal i com sóc o moderaré alguns aspectes?
 6. M’integraré ràpidament en la rutina de l’aula?
 7. Sabré actuar en tot moment i davant de situacions inesperades?
 8. Com  m’aproparé a les famílies per donar-los seguretat i confiança?
 9. Sabré relacionar tot el que hem vist  teòricament al llarg del Grau amb la pràctica?
 10.  Davant de les reunions de claustre, actuaré lliurement expressant idees i sent-ne partícep?

b)    Respon per escrit almenys les 3 preguntes que et semblin més complexes.

M’entendré amb la tutora ( les seves idees, maneres d’actuar, estil docent...) ?

Tot i que fa poc que compartesc espai i temps amb la meva tutora, el que he pogut observar m’agrada. Crec que ens entendrem i que m’adaptaré a les seves propostes. És una persona amb experiència, que té molt clares quines coses són les que beneficien als infants i sobretot el PERQUÈ de cada actuació, moment o activitat. La seva manera d’actuar també va molt d’acord amb jo, és una mica pallassa, sap establir moments de joc i de tranquil·litat, sap captar l’atenció dels infants, sap posar límits i normes... per tant, crec que aprendré molt d’ella.

Com actuaran els infants davant la meva presència?

Cada infant és un món n’hi ha de més tranquils, de més moguts, de més propers, de més distants, de més tímids, de més espavilats, de més observadors, de més... I pel que he pogut observar hi ha infants que han acceptat bé la meva arribada i d’altres que desconfien una mica de mi. Abans del primer dia, la meva tutora ja els havia explicat que hi aniria i que formaria part d’ells fins el mes de Juny. Això feu que ja m’esperessin i no arribés tant de sobte. Al llarg dels primers dies, sobretot m’observaven molt; miraven el que feia, com ho feia... és a dir, s’habituaven a la meva presència. A poc a poc i amb el dia a dia em veuran com una mestra més, primer cal establir un bon vincle de confiança, seguretat i afecte.

Em comportaré tal i com sóc o moderaré alguns aspectes?

Evidentment, tothom és comporta de manera diferent quan està amb altres persones, sense voler dir que s’estigui actuant. Jo, a poc a poc, i mentre no agafi prou confiança em limito a fer el que la meva tutora em diu. Però sempre sense deixar de banda el meu caràcter, les meves idees i les meves inquietuds. El que tenc molt clar és que en tot moment he d’actuar com som jo, per no donar una imatge falsa. I crec que ho estic fent, tot i que potser em reservo més la part pallassa o la part afectiva, aquelles actuacions que em costen més d’expressar en contextos nous per a mi.

c)    Què pots fer per resoldre la resta de preguntes?

Amb el dia a dia la resta de preguntes s’aniran contestant soles. Però el que si que tenc molt clar és que: he de d’obrir-me als infants, la mestra i les famílies, per tal de poder ser jo mateixa i veure’m com som o seré com a mestra i sobretot APRENDRE.
A més a més, estaria bé a final d’aquest practicum contestar totes aquestes preguntes ja que segurament la resposta canviaria molt del principi al final d’aquesta etapa. Així, també seria una bona manera de reflexionar i fer una visió general de tot el període.OBJECTIUS
1.    Identificar expectatives vers el centre de practiques
2.    Establir els aspectes que ens semblen importants a una escola infantil
CONTINGUTS
1. La dimensió institucional de la innovació: l’escola que aprèn.
2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.
AGRUPAMENT
Individual
LLIURAMENT
23 de febrer

COM M’IMAGIN L’ESCOLA INFANTIL ON VAIG A FER PRÀCTIQUES?

A NIVELL INDIVIDUAL
 1. Dibuixa com t’imagines el centre de practiques al que aniràs en breu:

La veritat, es que el centre on aniré és el mateix centre on vaig anar de petita i ja l’ubic i record alguns espais. Però abans d’escollir el centre de pràctiques, un dia vaig anar amb una companya que té la seva filla allà i vaig acompanyar a les dues a classe. Així també vaig aprofitar per veure el centre i els espais. Per tant, no puc fer un dibuix de com m’imagino el centre de pràctiques, ja que ja sé com és.


Aquest és el plànol de la meva escola:

 1. Quines coses, penses, el diferencien d’una escola 3-6?
-       Canvia el clima, al ser un centre petit i amb poques aules, fa que s’hi respiri un ambient molt familiar. Per tant la relació mestres-infants-famílies és càlida i acollidora. Aquest pot ser el principal la principal diferència.
-       Canvien els espais de l’aula. Hi ha espais que es lleven per deixar lloc a altres; per exemple es lleva l’espai de canvi de bolquers per deixar lloc a una pissara o a un racó d’informàtica. Aquest és només un exemple, però el que és natural és que l’espai s’adapti a les necessitats i possibilitats dels infants i de l’edat corresponent. Així com també canvien les dimensions del centre en general.
-       També canvien les activitats que s’hi realitzen ja que aquestes s’adapten als infants i a les seves edats i característiques.
Per tant, no és el mateix un centre de primer cicle d’Educació Infantil que un de segon cicle; si els infants canvien i evolucionen, els centres també.

 1. Com ha estat l’acollida? Què t’ha sorprès? Quines coses encara no has vist?
La meva acollida ha estat molt positiva, i la divideixo amb dos moments;
Per una banda, el dia en que em vaig anar a presentar a la directora i a la meva tutora: la veritat és que totes em van rebre molt bé i la meva tutora també. Ella em va explicar una mica el que feien, la classe, els infants, la resta del centre... va ser molta informació de cop, però la primera impressió fou bona.  A més a més, el primer dia, ja em va convidar a anar a celebrar el Carnaval amb ells i això em va demostrar que estava oberta i que tenia ganes de que formés part de l’escola; evidentment i amb moltes ganes vaig acceptar l’ invitació!
Els primers dies:  Els primers dies també van ser positius, tant per les famílies com per els infants. A mesura que les famílies anaven arribant, la meva tutora em presentava de manera infromal i jo els saludava amablement. Amb els fillets també va anar bé, tot i que a alguns els costés veure’m allà els primers dies.
Així doncs, en general puc dir que vaig tenir una molt bona acollida al centre i això feu que em sentís més segura i que comencés amb bon peu.
 • Encara em falta veure com fan l’experimentació, conten un conte i com fan les construccions.

CONTRAST A NIVELL INDIVIDUAL
Després de la teva primera setmana de practiques, què canviaries del teu dibuix? Per què?
No canviaria res, perquè ( com ja he dit ) ja havia vist el centre abans.
OBJECTIUS
1. Identificar expectatives vers el centre de practiques
2. Afavorir la reflexió i la integració dels diferents continguts estudiats fins el moment per resoldre les activitats i situacions que es plantegin a les pràctiques.
3. Afavorir la reflexió personal respecte a la pròpia construcció de coneixement i promoure processos de pressa de decisions i creixement personal.
4. Autoavaluar concepcions i actituds per reafirmar interessos i motivacions professionals, tot identificant les competències adquirides i les que necessiten d’una millora.
CONTINGUTS
1. La dimensió institucional de la innovació: l’escola que aprèn.
2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.
AGRUPAMENT
Individual
LLIURAMENT
23 de febrer


CONTRACTE D’APRENENTATGE DE PRÀCTIQUES

A NIVELL INDIVIDUAL

A l’activitat anterior vares identificar què has d’aprendre a les practiques. Per tal d’intentar dur-ho a la pràctica, emplena el següent contracte.

Jo Esther Mercadal Cantallops en el dia d’avui, després de realitzar les activitats d’anàlisis de les competencies personals i de l’escola on inicio les practiques detecto que:

Necessito millorar en alguns aspectes relacionats amb les competencies seguent:  seguretat amb mi mateixa, tenir més iniciativa a l’hora de fer les coses i no tenir por a l’error, deixar-me anar per mostrar-me tal i com soc,...
( Tot i això, crec que és molt prest per a poder dir amb quins aspectes he de millorar, ja que no portem gaire temps en pràctiques. )

Em proposo els objectius:
-       Obrir-me cap als infants i cap a la tutora.
-       Sentir-me més segura de mi mateixa i de la meva manera de fer les coses.
-       Atendre les necessitats dels alumnes, identificar-les i actuar consequentment.
-       Millorar la comunicació amb la resta de mestres de l’escola; tot participant als claustres i a altres reunions.
Per aconsegui-ho faré, demanaré... ajuda sempre que calgui per tal de no quedar-me mai amb dubtes i aprendre de tot el que faig.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada